Bởi {0}
logo
Henan Wecare Industry Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Trailer thực phẩm, xe tải thực phẩm, Trailer nhượng bộ, Trailer phục vụ, giỏ hàng thực phẩm, Trailer nhà vệ sinh di động
Thứ tự xếp hạng1 bán chạy nhất trong Xe bán đồ ănYears in industry(10)Competitive OEM factoryTotal floorspace (15,222㎡)Total staff (149)